భగవథ్గీత శ్లోకాలునిదుర పోయే ముందు శ్లోకంవిష్ణు శ్లోకం

భగవథ్గీత శ్లోకాలు

"Cancalam Hi Manah Krsna Pramathi Balavaddrdham Tasyaham Nigraham Manye Vayoriva Suduskaram"

నిదుర పోయే ముందు శ్లోకం

"Karacharana Krn Itam Vaakkaayajam Karmajam Vaa, Shravananayanajam Vaa Maanasam Vaaparaadham, Vihitamavihitam Vaa Sarvametatkshamasva, Jaya Jaya Karunaabdhe Shriimahaadeva Shambho"

విష్ణు శ్లోకం

"Kaayena Vaachaa Manasendriyairvaa Buddhyaatmanaa Vaa Prakriteh Svabhaavaatah Karomi Yadhyadh Sakalam Parasmai Naaraayanaayeti Samarpayaami"

bathukama
Gallery

Read More
bathukama123
Audios

తెలంగాణా జాగృతి వారి సారధ్యంలో బతుకమ్మ పాటలు

 

 

 

 

 

 

[audio…

>Read More
Durgamatha
Videos

>Read More
gomath1
Events


>Read More

మన పండుగల విశేషాలు

విజయదశమి
సంక్రాంతి పండుగ
దీపావళి